RK SPLIT Redovna Skupština 8.12.2018

RK Split poziv na skupštinu

 

P O Z I V

Temeljem čl.14. statuta RK „SPLIT“ u subotu, 8. prosinca 2018.g. u 19:00 sati, na bazenima Poljud, održat će se

REDOVNA SKUPŠTINA
RONILAČKOG KLUBA «SPLIT»

Predlaže se slijedeći:
DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva
2. Izbor verifikacijske komisije
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
5. Izvještaj o radu u 2017. godini.
6. Izvještaj Nadzornog odbora
7. Rasprava po točkama 5 i 6 te usvajanje zaključaka
8. Prijedlog plana rada za 2019.g.
9. Prijedlog financijskog plana za 2019.g.
10. Prijedlog plana natjecanja u ronjenju na dah za 2019.g.
11. Rasprava po točkama 8,9 i 10 te usvajanje zaključaka
12. Razno

 

5. Izvještaj o radu 2017 godini

6. Financijsko izvješće 2017

8.9.10. RK Plan 2019 i financijsko izvješće