Redovna skupština RK Splita

P O Z I V

Temeljem čl.14. statuta RK „SPLIT“ u utorak, 21. prosinca 2022.g. u 18:00 sati, u prostorijama kluba :

 REDOVNA  SKUPŠTINA

RONILAČKOG KLUBA  «SPLIT»

Predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor verifikacijske komisije
 3. Izvješće verifikacijske komisije
 4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 5. Izvještaj o radu u 2022. godini.
 6. Izvještaj Nadzornog odbora
 7. Rasprava po točkama 5 i 6  te usvajanje zaključaka
 8. Prijedlog plana rada za 2023.g.
 9. Prijedlog financijskog plana za 2023.g.
 10. Prijedlog plana natjecanja u ronjenju na dah za 2023.g.
 11. Rasprava po točkama 8,9 i 10 te usvajanje zaključaka
 12. Razno

U Splitu 15.11.2022.