RK SPLIT Izborna Skupština 23.03.2023.

RONILAČKI KLUB «SPLIT»

LUČICA 4

21000 SPLIT

Split, 07.03.2023.g.

                                            P O Z I V

Temeljem čl.14. statuta RK „SPLIT“ u četvrtak , 23.03.2023g. u 19:30 sati, održat će se

 IZBORNA  SKUPŠTINA

RONILAČKOG KLUBA  «SPLIT»

Predlaže se slijedeći:

 DNEVNI RED

  1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva
  2. Izbor verifikacijske komisije
  3. Izvješće verifikacijske komisije
  4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  5. Biranje predsjednika i članova Upravnog Odbora
  6. Izbor Nadzornog odbora
  7. Razno

Vedrana Vidović
predsjednica RK Splita