REDOVNA  SKUPŠTINA RONILAČKOG KLUBA  SPLIT 14.12.2023. u 20h

P O Z I V

Temeljem čl.14. statuta RK „SPLIT“ u četvrtak , 14.12.2023g. u 20:00 sati, održat će se

 REDOVNA  SKUPŠTINA

RONILAČKOG KLUBA  «SPLIT»

Predlaže se slijedeći:

 DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor verifikacijske komisije
 3. Izvješće verifikacijske komisije
 4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 5. Rasprava i usvajanje Izvješća  o radu u 2023. godini.
 6. Rasprava i usvajanje Izvješća  o sportskim aktivnostima u 2023. godini
 7. Rasprava i usvajanje Financijskog izvješća  za 2023. godinu
 8. Izvještaj Nadzornog odbora                        
 9. Rasprava i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu
 10. Izmjene i dopune Statuta – novi Statut
 11. Razno