REDOVNA SKUPŠTINA RONILAČKOG KLUBA «SPLIT» 17.12.2020.

RONILAČKI KLUB «SPLIT»
LUČICA 4
21000 SPLIT
Split, 2.12.2020.g.
P O Z I V

RK SPLIT Redovna Skupština 17.12.2020

Temeljem čl.14. statuta RK „SPLIT“ u četvrtak, 17. prosinca 2020.g. u 17:00 sati, ispred zgrade FESB-a  održat će se

RK SPLIT Redovna Skupština 17.12.2020.

Predlaže se slijedeći:
DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva
2. Izbor verifikacijske komisije
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
5. Izvještaj o radu u 2020. godini.
6. Izvještaj Nadzornog odbora
7. Rasprava po točkama 5 i 6 te usvajanje zaključaka
8. Prijedlog plana rada za 2021.g.
9. Prijedlog financijskog plana za 2021.g.
10. Prijedlog plana natjecanja u ronjenju na dah za 2021.g.
11. Rasprava po točkama 8,9 i 10 te usvajanje zaključaka
12. Razno

5. Izvještaj o radu 2020 godini

6. Izvješće Nadzornog odbora RK Split 2020

8.9.10. RK Plan 2021 financijsko izvješće i plan natjecanja