Poziv na redovnu Skupštinu 14.12.2021. utorak

RK SPLIT Redovna Skupština 14.12.2021

P O Z I V

Temeljem čl.14. statuta RK „SPLIT“ u utorak, 14. prosinca 2021.g. u 17:00 sati, u prostorijama kluba :

 

 REDOVNA  SKUPŠTINA

RONILAČKOG KLUBA  «SPLIT»

Predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva
  2. Izbor verifikacijske komisije
  3. Izvješće verifikacijske komisije
  4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  5. Izvještaj o radu u 2021. godini.
  6. Izvještaj Nadzornog odbora
  7. Rasprava po točkama 5 i 6  te usvajanje zaključaka
  8. Prijedlog plana rada za 2022.g.
  9. Prijedlog financijskog plana za 2022.g.
  10. Prijedlog plana natjecanja u ronjenju na dah za 2022.g.
  11. Rasprava po točkama 8,9 i 10 te usvajanje zaključaka
  12. Razno

 

U Splitu 29.11.2021.