IZBORNA SKUPŠTINA RONILAČKOG KLUBA SPLIT 03.04.2019.

RONILAČKI KLUB «SPLIT»

LUČICA 4

21000 SPLIT

Split, 17.03.2019.g.

P O Z I V

Temeljem čl.14. statuta RK „SPLIT“ u srijedu , 3. travnja 2019.g. u 19:30 sati,

na bazenima Poljud, održat će se  

 IZBORNA  SKUPŠTINA

RONILAČKOG KLUBA  «SPLIT»

 

Predlaže se slijedeći:

 DNEVNI RED

 

  1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva
  2. Izbor verifikacijske komisije
  3. Izvješće verifikacijske komisije
  4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  5. Rasprava i usvajanje Izvješća  o radu u 2018. godini.
  6. Rasprava i usvajanje Izvješća  o sportskim aktivnostima u 2018. godini
  7. Rasprava i usvajanje Financijskog izvješća  za 2018. godinu
  8. Izvještaj Nadzornog odbora
  9. Rasprava i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu
  10. Izmjene i dopune Statuta
  11. Biranje predsjednika i članova Upravnog Odbora
  12. Izbor Nadzornog odbora
  13. Razno

Vedrana Vidović
predsjednica RK Splita

RK SPLIT Izborna skupština 03.04.2019.

Statut RK Split izmjene i dopune

5. Izvještaj o radu 2018 godini

6. Izvještaj o sportskim aktivnostima u 2018 godini

7. Financijsko izvješće za 2018